Zielone stacje BP

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT 2014/Zielone stacje BP

Firma: BP Europa SE Oddział w Polsce

Nowoczesne stacje BP są projektowane i eksploatowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Stosowane na nich rozwiązania techniczne w maksymalny sposób zabezpieczają środowisko: grunt, powietrze, wody gruntowe.

Zielone stacje BP

Źródło: www.bp.com

Specjalne ukształtowanie terenu powoduje, że w przypadku ewentualnego rozlania paliwa spłynie ono do studzienek połączonych z separatorami. Z kolei zastosowanie separatorów olejowych uniemożliwia przedostanie się nie oczyszczonych wód opadowych odpływających z terenu stacji oraz wód z myjni samochodowej do kanalizacji lub bezpośrednio do gruntu.

Dwustopniowy system hermetyzacji (redukcja emisji węglowodorów) stosowany jest przy dostawach paliwa na stację oraz w momencie tankowania samochodu. Dystrybutory paliw posiadają bowiem system odsysania oparów, które zwracane są do zbiorników podziemnych. Z kolei przy dostawie paliwa funkcjonuje tzw. wahadło gazowe (w momencie napełniania zbiornika paliwem, opary poprzez drugi wąż wracają do cysterny, nie wydostają się na zewnątrz, do atmosfery. Ekologiczne zbiorniki paliw o podwójnych ścianach wyposażone są w elektroniczny monitoring. Szczególną ochroną objęte są również stanowiska zlewowe, czyli miejsca, gdzie podpina się cysternę przy dostawie paliwa na stacje.

Zawór przeciwprzepełnieniowy likwiduje ryzyko przepełnienia zbiornika z paliwem. Dodatkowym zabezpieczeniem wspomagającym stały monitoring paliwa w zbiornikach jest proces tzw. bilansowania paliw. Piezometry umożliwiają stały monitoring wód gruntowych. Ponadto większość naszych stacji otoczona jest pasem zieleni. Stacja autogaz jest wyposażona również w elektroniczny system pomiaru gazu, który zapobiega przepełnieniu zbiorników. Studzienki zbiornikowe oraz dystrybutory wyposażone są w czujniki gazu, które ostrzegają o wycieku a przy dużych stężeniach wyłączają stacje z eksploatacji.

 

Źródło: www.bp.com

2023-12-11T12:26:39+01:00