ESG – nie taki diabeł straszny

Jesteś tutaj:Strona główna/Blog, Wszystkie wpisy/ESG – nie taki diabeł straszny

Hasło ESG w kontekście wprowadzanej właśnie w Unii Europejskiej sprawozdawczości firm w zakresie odpowiedzialności za środowisko, otoczenie społeczne i ład korporacyjny to temat, który budzi emocje. Tymczasem eksperci podkreślają, że sprawozdawczość środowiskowa nie jest tematem nowym, wynika bowiem z przepisów obowiązujących już od dawna. Nie oznacza to jednak, że nie warto profesjonalnie przygotować się do raportowania ESG.

O praktycznych aspektach obowiązków ESG na XIV Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku 2024 będą mówić doświadczeni eksperci:  Piotr Grodkiewicz, Dyrektor Działu Recyklingu w firmie Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i Kornel Orda, Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Project Zero Waste.

Zarejestruj się na XIV Międzynarodową Konferencję Logistyka Odzysku 2024

Już teraz warto zarejestrować się na to renomowane wydarzenie od lat cenione przez firmy z różnych branż.

Czy firmy słusznie się obawiają ESG?

Zapewne nikogo nie cieszą nowe obowiązki formalne. Raportowanie ESG jest niewątpliwie jednym z nich. Wymaga od firm dodatkowej pracy, czasem nawet utworzenia specjalnego zespołu, wykonującego związane z nim zadania. Firmy mogą jednak wykorzystać sprawozdania ESG, aby pochwalić się swoimi unikatowymi działaniami np. na rzecz ochrony środowiska i w ten sposób zyskiwać przewagę konkurencyjną. Docelowo raportowanie ESG ma pomóc stymulować rynki finansowe do inwestowania w te przedsiębiorstwa, których aktywność w jak najmniejszym stopniu obciąża środowisko oraz jest realizowana z poszanowaniem praw pracowniczych i dobra lokalnej społeczności.

Para w gwizdek. Jak jej uniknąć?

Sprawozdawczość ESG jest oparta na wielu różnych kryteriach, czasem podlegających interpretacji i często związanych z pracą różnych działów w firmie. Może się okazać, że samo zbieranie potrzebnych danych – zwłaszcza w dużym przedsiębiorstwie – będzie stanowiło poważne wyzwanie. Potem dochodzi ich spójne opracowanie. Dlatego zanim zabierzemy się za tę pracę, warto rozważyć, co dokładnie i w jakim celu będziemy raportować. Dużo później przyjdzie pora na planowanie extra działań, takich jak dalsze zmniejszenie zużycia wody czy energii lub ograniczenie produkcji odpadów. A kiedy skontaktować się z doradcą? Najlepiej zanim zaczniemy cokolwiek robić sami. Doświadczony specjalista pomoże zaplanować i zoptymalizować cały proces tak, aby w uporządkowany sposób zebrać potrzebne dane i aby, krótko mówiąc, nasza praca nie poszła na marne.

Nie tylko ESG

Przy tej okazji warto przypomnieć, że prawo dotyczące raportowania w obszarze ochrony środowiska nie zaczęło się wraz ze wprowadzeniem ESG. Różnego rodzaju przepisy w tym zakresie funkcjonują już od kilkunastu lat. Są to wymogi Unii Europejskiej oraz legislacja krajowa. I bardzo często mają one charakter bardziej rygorystyczny niż wchodzące w życie nowe obowiązki raportowe ESG. Jak zauważają specjaliści, ze stosowaniem tych przepisów często nie jest w firmach najlepiej. Z czego to wynika? Po części z tego, że przepisy zmieniają się, nie zawsze są precyzyjne a ich interpretacja sprawia trudności. I tu też najlepiej sprawdzi się doświadczony doradca, który przed rozpoczęciem prac nad nowym obowiązkiem sprawozdawczości pomoże upewnić się, że przedsiębiorca prawidłowo wywiązuje się z tych, którym podlega już od dawna.

Czy ESG jest sprawiedliwe?

W publicystyce pojawiają się głosy, że tzw. ujawnienia danych niefinansowych, czyli raportowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, to mało precyzyjne narzędzie oceny firmy. Opisowe informacje można podkolorować a dane zaprezentować wybiórczo. Przez to sprawozdania spółek nie są porównywalne. Niektóre z nich świadczą o faktycznym wysiłku na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a inne to tylko pustosłowie wokół ogólnych haseł o neutralności klimatycznej (Net Zero), strategii dekarbonizacji, ekologicznych produktach i usługach czy dążeniu do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Nie znaczy to jednak, że nie warto starać się od początku realizować raportów w przemyślany sposób z wizją rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku większej odpowiedzialności środowiskowej. Przepisy będą doprecyzowywane, rynek i administracja państwowa będą się uczyć ich stosowania można więc mieć nadzieję, że w przyszłości system oparty na ujawnieniach ESG będzie faktycznie promował finansowanie działalności zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko. Nie zaszkodzi też przyjrzeć się działaniom konkurencji w tym obszarze. Może znajdziemy przykład godny naśladowania? A może uda nam się zidentyfikować naszą przewagę, którą warto się pochwalić.

ESG (skrót od ang. environmental, social, governance) oznacza elementy środowiskowe, społeczne i zarządcze w działalności firmy, czyli to, co jest w uproszczeniu skutkiem zasadniczej działalności biznesowej dla jej otoczenia społecznego i środowiskowego. Unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która obowiązuje od niedawna, nakłada na spółki obowiązek ujawniania szczegółowych informacji na temat wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i powiązanych z nimi założeń strategii biznesowej. Większe firmy już muszą publikować sprawozdania. Małe i średnie przedsiębiorstwa wkrótce zostaną objęte tym obowiązkiem.

Podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku eksperci przedstawią „vademecum” stosowania przepisów o ESG i podpowiedzą jak wykorzystać nowe regulacje aby zbudować silniejszą pozycję firmy.

2024-06-11T09:53:16+02:00