Marszałek Województwa Mazowieckiego o Konferencji Logistyka Odzysku

Jesteś tutaj:Strona główna/Wszystkie wpisy/Marszałek Województwa Mazowieckiego o Konferencji Logistyka Odzysku

 Marszałek Województwa Mazowieckiego o Konferencji Logistyka OdzyskuSzanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na III Międzynarodową Konferencję „Logistyka Odzysku” we Wrocławiu.

Środowisko naturalne z całym swoim bogactwem i różnorodnością w dobie prężnego rozwoju nowoczesnych technologii i przemysłu na skalę światową oraz rosnącego konsumpcjonizmu narażone jest na nieodwracalne szkody. Dlatego też wszelkie działania i inicjatywy mające na celu poprawę warunków ekologicznych w najbliższym otoczeniu i zachęcające ludzi do dbałości o środowisko są niezwykle cenne i potrzebne. Mają one ogromne znaczenie nie tylko dla ochrony piękna przyrody, lecz także wpływają zdecydowanie na podnoszenie standardów życia lokalnych społeczności.

Temat i przesłanie organizatorów konferencji „Logistyka Odzysku” uświadamia nam, że każdy z nas ma realny wpływ na stan przyrody i umożliwia nam aktywne włączanie się w proces ochrony środowiska oraz wykorzystywania cennych zasobów, jakimi są odpady. Uzmysławia nam również, że recykling surowców wtórnych ma naprawdę wielkie znaczenie: powoduje obniżenie wykorzystania energii, redukcję emisji CO2 do atmosfery i służy odpowiedzialnemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi.

Gratuluję organizacji konferencji, której zadaniem jest nie tylko wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami, ale co za tym idzie poprawa stanu środowiska naturalnego w Polsce i na świecie.

Wszystkich uczestników spotkania serdecznie pozdrawiam i życzę wszelkiej pomyślności

Z poważaniem
Adam Struzik

2023-12-01T12:40:49+01:00