I Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Opakowania

Jesteś tutaj:Strona główna/Poprzednie edycje: Odpady, Poprzednie edycje: Opakowania/I Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Opakowania

Czas i miejsce konferencji: 17-18.03.2011, Budynek Plac Bankowy 1 przy Placu Bankowym 1 w Warszawie

W dniach 17-18 marca 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Logistyka Odzysku 2011”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Prezydenta Miasta st. Warszawy, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Szkoły Głównej Handlowej. Konferencja zgromadziła 120 uczestników.

Tematem przewodnim konferencji była „Zrównoważona gospodarka odpadami w łańcuchu dostaw”. Jej organizatorem była firma Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., która od 9 lat aktywnie angażuje się w edukację ekologiczną społeczeństwa oraz współtworzenie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Opiekę merytoryczną nad konferencją objęła prof. ndzw. dr hab. Halina Brdulak – Kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki SGH w Warszawie.

Dlaczego warto właściwie zarządzać łańcuchem dostaw?

Odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie dla jego wyników finansowych, wpływa również na stan środowiska naturalnego. Konferencja miała na celu wskazanie możliwości i sposobów, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą realizować swoje cele biznesowe, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska .

Konferencja złożona była z 16 wykładów specjalistów i praktyków posiadających bogatą wiedzę z szeroko rozumianej gospodarki odpadami, logistyki odzysku oraz zarządzania środowiskowego. Atutem była obecność prelegentów reprezentujących ważne, państwowe instytucje – Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, GDOŚ. Tematy poruszane podczas wystąpień pokazywały rozmaite aspekty logistyki odzysku w 6 blokach tematycznych – społeczeństwo recyklingu, krajowy system recyklingu, informatyczne wsparcie krajowych sieci dostaw, nowe trendy w logistyce, kierunki zmian w gospodarce odpadami oraz odpowiedzialność społeczna w biznesie.

Tak szerokie ujęcie tematu zapewniło kompleksowe uzupełnienie wiedzy uczestników oraz uświadomienie korzyści płynących ze stosowania zrównoważonych rozwiązań w łańcuchu dostaw.

Budynek Plac Bankowy 1 to znajduje się w szczególnym miejscu na mapie Warszawy, które było świadkiem wielu ważnych wydarzeń w historii Polski. Obecnie jest on centrum biznesowo-administracyjne, w którego zmodernizowanych i rozbudowanych wnętrzach odbywają się konferencje oraz spotkania biznesowe.

http://placbankowy1.com/pl/strona-glowna

2024-05-23T08:54:54+02:00