Artykuły prasowe – Rok 2011

Jesteś tutaj:Strona główna/O nas w prasie/Artykuły prasowe – Rok 2011

Odpady i Środowisko Nr 6 (72)/2011, str. 79–81

„Na drodze do społeczeństwa recyklingu”

W latach 2009–2010 firma Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. przygotowała i zrealizowała ogólnopolską kampanię edukacji ekologicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Kampania przebiegała pod hasłem „Selektywna zbiórka surowców wtórnych”. Miała za zadanie zwrócić uwagę na problem odpadów komunalnych, które powstają nie tylko w naszych domach, ale także miejscach publicznych, takich jak np. szpitale czy szkoły. Edukacja ekologiczna w Instytucie spowodowała większe zainteresowanie tematyką odpadów. Wyrobiła nawyk ich segregowania. Selektywna zbiórka odpadów na terenie IPCZD to obecnie ponad 70 ton surowców wtórnych rocznie.

***

Odpady i Środowisko Nr 5 (71)/2011, str. 97

„Edukacja Ekologiczna dla Gmin”

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. wprowadziła ofertę specjalną dla gmin opierającą się na nowych obowiązkach narzuconych przez ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 roku (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897. Ustawa nakłada na gminy m.in. przejęcie obowiązku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Organizacja oferuje szeroko zakrojone akcje informacyjne i edukacyjne, których celem jest dotarcie do mieszkańców i przygotowanie ich na planowane zmiany.

***

Logistyka a Jakość Nr 3(69) maj-czerwiec 2011, str. 18-19

„Wkrótce pojawią się nowi gracze”

Z dr Katarzyną Michniewską, prezesem zarządu firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku SA, o logistyce odzysku rozmawia Marcin Złoch.

***

Harvard Business Review Polska „Odpowiedzialny Biznes” 2011, CSR 2.0

Odpowiedzialny Biznes 2011„Ekologia w parze z rentownością”

Przedsiębiorcy coraz częściej stawiają na zrównoważony rozwój, wierząc, że przyniesie im on nie tylko przychylność opinii publicznej, lecz także wymierne korzyści finansowe. Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. wspiera ich w tych działaniach, współtworząc krajowy system odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W artykule „Ekologia w parze z rentownością” dr Katarzyna Michniewska pisze o tym, co mogą zyskać przedsiębiorcy angażując się w ochronę środowiska.

***

 

Biuletyn Opakowaniowy Nr 2/2011

„Zrównoważona gospodarka odpadami w łańcuchu dostaw”

Artykuł opisuje konferencję „Logistyka Odzysku 2011”, która odbyła się w dniach 17-18 marca 2011 r. w Warszawie pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Prezydenta Miasta st. Warszawy, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Szkoły Głównej Handlowej.

***

Logistyka a Jakość, Nr 2(68) marzec-kwiecień 2011


„Logistyka Odzysku”

Kolejny artykuł opisujący Konferencję Logistyka Odzysku z 17-18 marca 2011 r, której uczestnicy skupili się na tematyce odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw oraz realnych korzyściach z zaangażowania przedsiębiorców w te procesy.

***

Recykling, Nr 4(124) 2011


„Logistyka Odzysku”

Artykuł o konferencji Logistyka Odzysku, którego przewodnim tematem było znaczenie logistyki odzysku w procesach gospodarowania odpadami w sieciach dostaw.

***

Przemysł Zarządzanie i Środowisko maj-czerwiec 2011, str. 20–21

Znaczenie Logistyki Odzysku

Rola logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej z procesów gospodarowania odpadami w sieciach dostaw to wiodący temat konferencji zorganizowanej przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., która odbyła się w dniach 17-18 marca 2011 r. w Warszawie.

Artykuł definiuje logistykę odzysku, omawia bariery w rozwoju logistyki odzysku oraz proponuje narzędzia i rozwiązania zarządzania logistycznego w odniesieniu do odzysku i recyklingu.

***

Odpady i Środowisko nr 2 (68)/11, str. 77–80

Logistyka Odzysku

W galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona logistyce odzysku. Organizatorem konferencji był Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. Honorowym patronatem obrady objęli Waldemar Pawlak, minister gospodarki, Bernard Błaszczyk, wiceminister środowiska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy oraz Michał Kiełsznia, generalny dyrektor ochrony środowiska. Wśród patronów medialnych znalazł się między innymi dwumiesięcznik „Odpady i Środowisko”.

***

TSL biznes nr 4/2011, str. 16–17

Gdy odpad staje się surowcem
Pierwsza konferencja poświęcona logistyce odzysku

Logistyka odzysku to dziedzina nowa i mało popularna, a bardzo ważna w świecie, w którym jesteśmy zalewani odpadami. Dlatego takie wydarzenia, jak konferencja poświęcona temu tematowi, która odbyła się w Warszawie, 17-18 marca, są godne szczególnej uwagi.

2023-05-11T09:05:15+02:00