Patroni Medialni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności, Aktualności III KLO - odpady/Patroni Medialni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Patroni Medialni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady -1

Miło nam poinformować, że patronat nad III Międzynarodową Konferencją Logistyka Odzysku – Odpady obieli:

Patroni Medialni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady -2

Czasopismo Logistyka Odzysku – adresowane jest do przedsiębiorców pragnących realizować skuteczną gospodarkę odpadami, podmiotów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, firm chcących aktywnie wdrażać w swej działalności zasadę zrównoważonego rozwoju oraz strategię zarządzania środowiskowego, menadżerów ds. rozwoju i innowacyjności, osób odpowiedzialnych za realizację obowiązku odzysku i recyklingu, osób wdrażających koncepcję CSR, ISO 14001, EMAS, a także do księgowych, specjalistów BHP, operatorów logistycznych poszukujących nowych rynków zbytu dla swoich usług oraz naukowców i studentów.

Patroni Medialni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady -3

MiniLO&Aniela – to kwartalnik skierowany do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; wydawany od kwietnia 2013 r.Tematyka czasopisma związana jest ze środowiskiem naturalnym, jego ochroną, procesami w nim zachodzącymi oraz wpływem działalności człowieka na otoczenie.

Patroni Medialni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady 4

Czasopismo SeniorLO 50+ – tworzone jest z myślą o seniorach, którym bliska jest ochrona środowiska. Każdy numer porusza ważne i aktualne aspekty związane z ekologią, właściwym postępowaniem z odpadami, ich segregacją oraz zagrożeniami jakie płyną z niewłaściwej troski o otaczające nas środowisko.

2023-12-01T12:33:15+01:00