Pierwsze szkolenie na temat logistyki odzysku

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Pierwsze szkolenie na temat logistyki odzysku

Informujemy, iż 5 lipca 2011 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2011 r., nr 138, poz. 809), dotycząca złagodzenia kar za nieprowadzenie ewidencji odpadów oraz nieskładanie lub składanie po terminie zbiorczych zestawień o odpadach do urzędów marszałkowskich. Od marca 2010 r. za w/w przewinienia, przewidziana była administracyjna kara pieniężna 10 tys. zł.

Nowelizacja zakłada powrót do kary grzywny za nieprowadzenie ewidencji odpadów lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Za niezrealizowanie obowiązku sprawozdawczego w postaci zbiorczych zestawień o odpadach, posiadacz odpadów będzie podlegał administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł. Kara ta może być jednak podwyższana kolejno o 2000 zł, łącznie do kwoty 10 000 zł w danym roku.

Ustawa wchodzi w życie 14 dnia od daty jej ogłoszenia.

Praktyczne następstwa opisanej nowelizacji oraz informacje o innych planowanych zmianach w przepisach dotyczących odpadów, omówione zostaną na naszym najbliższym szkoleniu pt. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie – aktualne przepisy i planowane zmiany, które odbędzie się dnia 25 sierpnia 2011 r. w Warszawie.

Więcej szczegółów o szkoleniu: http://www.mmconsulting.waw.pl/szkolenie-o-odpadach

2018-02-16T13:22:03+01:00