Propozycja stworzenia w Polsce nowych przepisów promujących logistykę odzysku

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Propozycja stworzenia w Polsce nowych przepisów promujących logistykę odzysku

Prezes Zarządu EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. Katarzyna Michniewska rozpoczęła prace nad propozycją stworzenia nowych przepisów w Polsce promujących logistykę odzysku a tym samym wspierających przedsiębiorców, którzy chcą unikać marnotrawstwa w swej działalności.

Postępowanie takie, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, opierałoby się na przepisach, które umożliwiałyby następujące przywileje:

  • Zwolnienia podatkowe dla firm wykorzystujących w swojej działalności produkcyjnej surowce wtórne – podobne zwolnienie funkcjonowało do 2003 roku
  • Promowanie handlu częściami odzyskanymi z uszkodzonych produktów – odzyskiwanie wartości zmniejszałoby masy deponowane na składowiskach
  • Promowanie rozdawiennictwa produktów niepełnowartościowych lub z krótkim terminem przydatności do użycia – w tej chwili podatek m.in. od darowizn – znany przypadek piekarni
  • Promowanie giełd zajmujących się pośrednictwem w obrocie surowcami wtórnymi – odpowiednia ranga dla działań mających na celu minimalizację zużycia zasobów naturalnych
  • Specjalne przywileje dla firm zajmujących się usługami naprawy, przeróbki, itp. – odpowiednia ranga dla działań mających na celu minimalizację zużycia zasobów naturalnych
  • Zwiększanie popytu na produkty z recyklingu – np. UOKiK i jego działania na rzecz zahamowania nieodpowiedzialnego konsumeryzmu
  • Zmiana statusu surowca wtórnego, który w tej chwili traktowany jest jako odpad – pewne zmiany w odniesieniu do złomu już zostały wprowadzone, UE prowadzi prace nad tym tematem – przyspieszenie tychże działań byłyby motorem liberalizacji rynku surowców

Działania te mają na celu wsparcie rozwoju odzysku i recyklingu w kraju a tym samym umożliwienie wywiązania się Polski z dyrektyw unijnych. W tej chwili wciąż w Polsce deponuje się blisko 90% surowców wtórnych. Aby osiągnąć zmiany w tym obszarze, potrzebne są pilne i skuteczne kroki.

Wszelkie podmioty, które są zainteresowane poparciem tej inicjatywy prosimy o kontakt: kontakt@mmconsulting.waw.pl

 

2023-12-11T11:22:22+01:00