Poleko: dawka najświeższej wiedzy z ekologii

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Poleko: dawka najświeższej wiedzy z ekologii

PolekoWoda i ścieki, energia i energia odnawialna, odpady i recykling, ochrona powietrza – te oraz inne tematy będą poruszane podczas debat i konferencji na tegorocznych targach POLEKO w Poznaniu. A wydarzeń w tym roku jest ponad 50 – warto zaplanować wcześniej, w której dyskusji wziąć udział.

Energia odnawialna: biomasa, biogaz, energia słońca, energia wiatrowa, gaz z łupków, odpady biodegradowalne

Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne pt. „Sieci Ochrony Środowiska – Innowacyjne Projekty na Przyszłość”, 7-9.10.2013 (g. 9.30-17.00), 10.10.2013 (g. 9.30-13.00), pawilon 5 stoisko nr 9

Forum Czystej Energii, 7.10.2013 (g. 11.00-14.30), 8.10.2013 (g.11.00-15.30), 9.10.2013 (g.11-15.00), Pawilon 6A sala konferencyjna

Glob Pełen Energii, 7.10.2013 (g. 10.30-14.30), 8.10.2013 (g. 10.30-14.30), 9.10.2013 (g. 11.00-13.00), pawilon 6A czasza konferencyjna

Konferencja „Biogaz i co dalej? Możliwości zagospodarowania biogazu- sieci gazowe, transport?”, 8.10.2013 (g. 10.00-16.00), Pawilon 7 sala konferencyjna 1.E

Konferencja „Kompostowanie a fermentacja odpadów biodegradowalnych”, 8.10.2013 (g. 11.00-13.00), Pawilon 5 sektor A sala konferencyjna

Prezentacja Hesji jako lokalizacji dla biznesu – Hesja: lider technologii środowiskowych, 9.10.2013 (g. 10.00-13.00), Pawilon 10

Warsztaty fotowoltaiczne SOLAR+, 9.10.2013 (g. 11.00-13.00), Pawilon 7 sala konferencyjna 1.D

Odpady i recykling: edukacja, finansowanie, opłaty, zmiany w prawie, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, recykling metali, energia z odpadów, zużyte opony

Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne pt. „Sieci Ochrony Środowiska – Innowacyjne Projekty na Przyszłość”, 7-9.10.2013 (g. 9.30-17.00), 10.10.2013 (g. 9.30-13.00), pawilon 5 stoisko nr 9

Forum Recyklingu, 7.10.2013 (g. 11-13.30), 8.10.2013 (g.10.30-14.00), 9.10.2013 (g.11.00-15.00), Pawilon 5 sektor G sala konferencyjna

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon, 7.10.2013 (g. 12.30-17.00), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.F oraz 1.G

„Nowe obowiązki dla producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektronicznego w świetle Dyrektywy RoHS 2”, 8.10.2013 (g. 10.00-15.00), Pawilon 7 sala konferencyjna 1.B

Prezentacje: „LAB – systemy oczyszczania spalin ze spalarni odpadów, energetyki i przemysłu” oraz „Technologia „Geodur” stabilizacji i zestalania odpadów niebezpiecznych ze spalarni odpadów oraz technologia waloryzacji żużli ze spalarni odpadów”, 8.10.2013 (g. 12.00-12.30), Pawilon 7 sala konferencyjna 1.F

Konferencja „Nowy system gospodarki odpadami – opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców”, 8.10.2013 (g. 15.00-17.00), Pawilon 5 sektor G sala konferencyjna

Konferencja „Gumowy Surowiec i Inne… – Efektywny ekonomicznie i ekologicznie SGOK w gminie”, 8.10.2013 (g. 15.00-17.00), Hol Wschodni MTP Sala Niebieska

Prezentacja Hesji jako lokalizacji dla biznesu – Hesja: lider technologii środowiskowych, 9.10.2013 (g. 10.00-12.20), Pawilon 10

Finansowanie

Konferencja „Ekologia w jedności z ekonomią”, 7.10.2013 (g. 13.30-15.30), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.C

Forum Czystej Energii, 7.10.2013 (g. 11.00-14.30), Pawilon 6A sala konferencyjna

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon, 7.10.2013 (g. 10.00-11.55), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.F oraz 1.G oraz 8.10.2013 (g. 10.00-16.00), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.F oraz 1.G

Konferencja „Razem dla środowiska – fundusze EOG i norweskie w Polsce”, 8.10.2013 (g. 11-16), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.D

Konferencja „Źródła finansowania inwestycji prośrodowiskowych u progu nowego okresu programowania”, 9.10.2013 (g. 10.00-15.00), Hol Wschodni MTP Sala Niebieska

Woda i ścieki: zmiany w prawie, technologie, zagospodarowanie osadów ściekowych

Polsko-Niemieckie Rozmowy Kooperacyjne pt. „Sieci Ochrony Środowiska – Innowacyjne Projekty na Przyszłość”, 7-9.10.2013 (g. 9.30-17.00), 10.10.2013 (g. 9.30-13.00), pawilon 5 stoisko nr 9

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon, 7.10.2013 (g. 12.30-17.00), Pawilon 15 sala konferencyjna 1.B

Seminarium „Efektywność energetyczna i technologie oczyszczania wody. Polskie mechanizmy wsparcia oraz szwedzkie przykłady”, 8.10.2013 (g. 10.00-15.00), Pawilon 7 sala konferencyjna 1.A

Konferencja „75 Lat działalności na rzecz inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska”, 8.10.2013 (g. 10.00-14.15), Hol Wschodni MTP Sala Niebieska

Ochrona powietrza

Workshop “Oczyszczanie powietrza bazujące na zastosowaniu plazmy”, 8.10.2013 (g. 11.00-16.00), Pawilon 5 sektor B sala konferencyjna

Pełny program wydarzeń targów POLEKO na stronie www.poleko.mtp.pl

2023-12-11T11:00:11+01:00