POLEKO – za nami targowa środa

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/POLEKO – za nami targowa środa

W Poznaniu trwają targi POLEKO. Drugiego dnia odbyło się 20 wydarzeń branżowych, które przyciągnęły słuchaczy zainteresowanych najświeższymi doświadczeniami z zakresu gospodarki odpadami, recyklingu czy też finansowania inwestycji oraz rozwoju branży OZE.

Obiekty pasywne i zielone

Wydarzeniem rozpoczynającym drugi dzień targów POLEKO była konferencja pt. „Budownictwo pasywne. Budownictwo zielone”. Wydarzenie było skierowane nie tylko do przedstawicieli jednostek samorządów lokalnych, ale także indywidualnych inwestorów zainteresowanych budową obiektów pasywnych i zielonych. Omawiano m.in. takie tematy, jak: finansowanie inwestycji w budynki zielone użyteczności publicznej, technologie wykorzystane w budowie domów indywidualnych czy też mikro źródła energii odnawialnej.

Salon Logistyki Odzysku

W dalszej części dnia odbyło się kilka wydarzeń poświęconych odpadom, technice komunalnej i recyklingowi. M.in. Salon Logistyki Odzysku, gdzie przedstawiono rozwiązanie wspomagające selektywną gospodarkę odpadami – aplikację mobilną Kiedy Wywóz, czy też przedstawiono zagadnienia logistyki odzysku w różnych aspektach – zwrotów i reklamacji, procesów odzysku i recyklingu surowców wtórnych oraz ekologicznej odpowiedzialności biznesu, a także skutecznym rozwiązaniom dla „zielonych biur”.

Forum Recyklingu

Dużym zainteresowaniem cieszył się drugi dzień trwającego od wczoraj Forum Recyklingu. Tematyka spotkań skoncentrowana była wokół zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Głos zabrali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska.

Strefa RIPOK

Pełna sala słuchaczy była także podczas konferencji w Strefie RIPOK, gdzie prezentowano efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych na przykładzie rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Podobnie było podczas debaty „raport o gospodarce odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej” zorganizowanej przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Konferencja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W tym samym czasie, co wydarzenia poświęcone branży odpadów, w pawilonie 15 trwała konferencja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ochrona środowiska 2014-2020 – nowe otwarcie po 25 latach sukcesów”. Ważnym wydarzeniem pośród omawianych tematów było zapewne uroczyste podpisanie listu intencyjnego NFOŚiGW i WFOŚiGW o zasadach wzajemnej współpracy w zakresie powierzenia zadań związanych z realizacją POiiŚ 2014-2020. Konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Branża OFE i kierunek, w którym zmierza

Zainteresowani tematyką, a przede wszystkim kierunkami i możliwościami rozwoju branży OZE mogli znaleźć odpowiedzi na pytania podczas Forum Czystej Energii oraz Globu Pełnej Energii. Pierwsze wydarzenie skoncentrowane było na społeczno-ekonomicznych aspektach wydobycia gazu z łupków, zaś podczas drugiego omawiano takie tematy, jak: pompy ciepła, ekonomikę instalacji fotowoltaicznych, czy też podłączenie instalacji OZE do sieci i problemy inwestorów.

Ciekawe było również podsumowanie projektu pt. „Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE”. Organizatorami wydarzenia była firma Dreberis i Green Cross Poland.

2018-02-13T09:33:37+01:00