Prezentacja prelegentów XIII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Martyna Robakowska

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Prezentacja prelegentów XIII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Martyna Robakowska

Kolejnym Prelegentem XIII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku jest Pani Martyna Robakowska, która poprowadzi prelekcję pod tytułem “Nowe unijne regulacje dotyczące odpadów w gospodarce obiegu zamkniętego”.

Podczas prezentacji przekaże uczestnikom informacje na temat nowych przepisów regulujących gospodarkę o odpadach i opakowaniach, które wprowadzane są na szczeblu europejskim. Wystąpienie przybliży także planowane zmiany, wskaże również dodatkowe obowiązki, które dotkną przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.

Pani Martyna Robakowska jest prawniczką środowiskową pracującą w Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, Dyrekcji ds. Gospodarki Obiegu Zamkniętego, dziale Od odpadów do surowców.

Uczestniczyła w przygotowaniu projektów rozporządzeń: w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (przyjętego przez Komisję 30 listopada 2022 r.) oraz wymagań w zakresie cyrkularnego projektowania pojazdów oraz gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji (przyjętego przez Komisję 13 lipca 2023 r.). Obecnie jest członkiem zespołu zajmującego się transgranicznym przemieszczaniem odpadów, w ramach którego uczestniczy w pracach Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczących projektu nowego rozporządzenia w tej sprawie (przyjętego przez Komisję 17 listopada 2021 r.). Niedawno obroniła rozprawę doktorską pt. “Odpad jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego z perspektywy wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego”.

Zapraszamy do rejestracji pod linkiem i widzimy się 18 września 2023 roku.

2023-12-01T11:32:38+01:00