PROGRAM EDUKACYJNY 2006/2007

Jesteś tutaj:Strona główna/Działania Edukacyjne/PROGRAM EDUKACYJNY 2006/2007

Program na rok szkolny 2006/2007 objął szereg różnorodnych działań. Od początku naszej działalności podejmujemy starania, aby prowadzona przez nas edukacja ekologiczna trafiała do jak najszerszego kręgu odbiorców. To dlatego różnicujemy działania edukacyjne w zależności od odbiorców, do których są skierowane.

Program ten wyszedł naprzeciw potrzebie edukowania całego społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Nie ograniczyliśmy się jedynie do powielania już sprawdzonych, prowadzonych w ubiegłym roku, zajęć z dziećmi w wieku szkolnym. Naszym celem było propagowanie pozytywnych, proekologicznych wzorców zachowań także wśród dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, wśród studentów oraz społeczności wybranych województw i gmin. Poprzez rozszerzenie naszej działalności chcieliśmy dotrzeć do osób dorosłych, wśród których edukacja ekologiczna stanowi największy problem.

Program dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZAKRES PROGRAMU OBEJMOWAŁ:

 • wysyłkę płyt z filmem edukacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
  Wysłano 17.000 płyt CD z filmem o segregacji odpadów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Aby dotrzeć do wszystkich placówek na terenie całego kraju poprosiliśmy o pomoc Ministerstwo Edukacji Narodowej, które udostępniło nam stworzony przez siebie wykaz teleadresowy oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Celem naszej inicjatywy było nauczenie najmłodszych pozytywnych, proekologicznych zachowań.
 • konkurs plastyczno- artystyczny dla dzieci w wieku szkolnym,
  Pod koniec stycznia 2007 r. upłynął termin składania prac na konkurs plastyczno- artystyczny stanowiący element naszego tegorocznego programu. Był on odpowiedzią na rosnącą potrzebę edukacji w zakresie ochrony środowiska, w tym także podjęcia problemu segregacji odpadów. Kwalifikacja konkursowa uzależniona była od wieku uczestników i sposobu wykonania prac konkursowych.

Dla uczniów szkół podstawowych klas I-III przygotowaliśmy konkurs plastyczny obejmujący wykonanie prac dowolną techniką i w wybranej przez siebie formie plastycznej, wykorzystując dowolny materiał związanych z tematyką segregacji odpadów opakowaniowych. Dla uczniów starszych klas przygotowaliśmy konkurs artystyczny polegający na napisaniu wiersza, stworzeniu gry, quizu, gry planszowej lub krzyżówki związanych z tematyką segregacji odpadów opakowaniowych.

Nadesłanie pracy było jednocześnie zgłoszeniem do konkursu. Nadesłano blisko 1500 prac w tym około 900 prac na konkurs plastyczny oraz około 600 prac na konkurs artystyczny. Wyróżniono 61 prac, łącznie z 51 szkół.

Oto przykłady nadesłanych prac:

 • konkurs wiedzy o odpadach skierowany do gimnazjalistów,

Dla gimnazjalistów przygotowaliśmy konkurs wiedzy o odpadach, zrealizowany we wrześniu 2007 r.

Do wszystkich szkół gimnazjalnych w Polsce drogą mailową przesłano informację o organizowanym przez nas konkursie (regulamin, warunki uczestnictwa, zakres tematyczny), oczekując odpowiedzi zwrotnej stanowiącej tym samym zgłoszenie. Jedynym wymogiem było wyznaczenie szkolnego koordynatora konkursu.

I etap (szkolny) uczniowie napisali w swoich szkołach, po czym wypełnione testy koordynatorzy odesłali do siedziby firmy, gdzie prace zostały sprawdzone i ocenione. Otrzymaliśmy ponad 2000 prac z całej Polski!

Autorów 20 najlepszych prac zaprosiliśmy do Warszawy na II etap konkursu połączony z warsztatami i wycieczką do spalarni odpadów. Podczas warsztatów przedstawiliśmy jego uczestnikom podstawowe pojęcia związane m. in. z funkcjonowaniem gospodarki odpadami w Polsce czy możliwościami ich zagospodarowania. Ponadto stworzyliśmy trzy projekty grupowe mające na celu propagowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Laureatów nagrodziliśmy!!!

 • opracowanie ulotki o spalaniu odpadów jako jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów,

W ramach programu opracowano ulotkę o termicznym unieszkodliwianiu odpadów jako jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów. Ma być ona elementem uświadamiającym społeczeństwu konieczność ograniczania ilości odpadów trafiających na składowiska, w celu osiągnięcia narzuconych przez Unię Europejską poziomów recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych.

 • warsztaty “Zawód Recykler” zorganizowane dla uczniów szkół ponadgimnajzalnych oraz studentów,

Warsztaty “Zawód Recykler” odbywały się w okresie od września do grudnia 2006 roku. Adresatami naszych działań byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci uczelni wyższych.

W warsztatach wzięło udział 1500 uczniów i studentów z 13 miast: Olsztyna, Białegostoku, Poznania, Łodzi, Opola, Krakowa, Wrocławia, Tarnobrzega, Rzeszowa, Torunia, Puław i Lublina.

Pomimo zakończenia akcji nie zamierzamy rezygnować z naszych spotkań warsztatowych, jesteśmy gotowi kontynuować warsztaty także po zakończeniu programu. Wystarczy tylko nas do siebie zaprosić!

Jeśli chcesz nas do siebie zaprosić NAPISZ DO NAS!!! Chętnie przyjedziemy!!!

 • zorganizowanie i sfinansowanie praktyk dla najlepszego studenta – udział w prestiżowym programie Grasz o Staż,

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. wzięła udział w prestiżowym konkursie Grasz o staż w dziedzinie edukacji ekologicznej. Nagrodą był miesięczny staż (we wrześniu) w naszej firmie. Laureatką konkursu została Pani Agnieszka Twardoch, studentka V roku ochrony środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 • wspieranie działalności Europejskiego Centrum Edukacji Medialnej,

Poza działaniami podejmowanymi przez nas bezpośrednio staramy się wspierać także inicjatywy innych jednostek czy przedsiębiorstw. Tak było w przypadku Europejskiego Centrum Edukacji Medialnej. Udzieliliśmy mu wsparcia rzeczowo- finansowego na działania związane z edukacją ekologiczną według własnego pomysłu.

 • projekt edukacyjny przy współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Forum Opakowań Szklanych,

Jednym z głównych celów, które przyjęliśmy w naszej działalności jest edukacja całego społeczeństwa, od przedszkolaka, poprzez ucznia szkoły średniej, po osoby dorosłe. To dlatego zdecydowaliśmy się na udział w przedsięwzięciu, które zrealizowaliśmy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Opakowań Szklanych. Był to konkurs na najbardziej proekologiczną społeczność gminną Małopolski. Planowane jest przeprowadzenie tego konkursu także na Śląsku, w Wielkopolsce oraz w województwie łódzkim. Celem programu był wzrost poziomów oraz efektywności zbiórki szkła w gminach oraz promowanie samorządów, które są liderami we wdrażaniu racjonalnej gospodarki odpadami.

 • sponsoring Parafialnego Klubu Sportowego AGAPE Białołęka,

Wspieramy także działalność Parafialnego Klubu Sportowego AGAPE Białołęka. Jesteśmy sponsorem strojów sportowych oraz, specjalnie dla nich, opracowaliśmy banner, który młodzi piłkarze zabierają ze sobą na mecze a tym samym promują selektywną zbiórkę odpadów, stanowiąc wzór do naśladowania.

 • udział w V Krakowskim Festiwalu Recyklingu,

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. wzięła udział w tegorocznym, piątym już, Krakowskim Festiwalu Recyklingu, będąc jednocześnie jednym z jego głównych sponsorów. Swoją obecnością i sponsoringiem wyszliśmy naprzeciw społecznej potrzebie edukowania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Stworzyło to możliwości dotarcia i przekazania najważniejszych zasad i treści, osobom dorosłym.

2018-04-23T14:34:21+02:00