Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (ROP)

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (ROP)

Uprzejmie informujemy, że wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się od dawna zapowiadany projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Mogą Państwo zapoznać się z nim na naszej stronie internetowej –  Projekt ustawy, Uzasadnienie oraz Ocena skutków.

Projekt dotyczy fundamentalnych zmian jakie mają zajść w systemach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), a które są wynikiem m.in. dostosowania prawa krajowego do Dyrektyw Unii Europejskiej i mają przyczynić się do budowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nowelizacja przepisów zakłada m.in.:

  • wprowadzenie nowych obowiązków dla przedsiębiorców gospodarujących opakowaniami,
  • rozdzielenie rozliczeń strumienia odpadów opakowaniowych przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz dla innych źródeł,
  • wprowadzenie nowej opłaty opakowaniowej,
  • daleko idące przemodelowanie organizacyjne systemu (np. nadanie Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu uprawnień do nadzoru nad system ROP) i wiele innych zmian.

Niewątpliwie zmiana przepisów przyczyni się do wzrostu obciążeń finansowych podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach oraz do wzrostu cen za wykonywanie usług w zakresie recyklingu tych odpadów oferowanych przez przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem odpadów opakowaniowych (mogą to być wzrosty nawet kilku – kilkunastokrotne). Ustawodawca w uzasadnieniu projektu informuje, że planuje się wejście w życie przepisów ustawy nowelizującej z dniem 1 stycznia 2023 r.

Pragniemy poinformować, że jesteśmy w trakcie dokładnej analizy projektu nowelizacji. Bardziej szczegółową informację o projekcie prześlemy Państwu w przyszłym tygodniu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewidziało możliwość zgłaszania uwag do projektu. W chwili obecnej zachęcamy Państwa do przesyłania do poniedziałku, 16 sierpnia 2021 r. uwag do tego projektu na adres info@ekocykl.org. My w Państwa imieniu zbierzemy wszystkie przesłane uwagi i przekażemy do uprawnionych instytucji, celem uwzględnienia ich w procesie legislacji.

2023-12-11T11:17:11+01:00