Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Zachęcamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia dotyczącego obowiązkowej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (zwanej dalej BDO).

Rozporządzenie określa m.in. sposób prowadzenia BDO oraz szczegółowy zakres informacji objętych obowiązkiem gromadzenia w BD.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Treść rozporządzenia: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12271454/12284384/12284385/dokument158741.pd

 

2023-12-11T11:17:51+01:00