Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Warto zapoznać się z tym projektem, gdyż właśnie to sprawozdanie zastąpi sprawozdanie OŚ-OP1 oraz OPAK.

Załącznik pierwszy rozporządzenia stanowi wzór rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarwania odpadami z nich powstającymi.

Załącznik drugi stanowi wzór rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Treść rozporządzenia: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12271451/12284285/12284286/dokument158684.pdf

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

2023-12-11T11:18:22+01:00