Projekt rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Projekt rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Stanowi ono realizację upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r, poz. 1863).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia z jednoczesnym uchyleniem obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), wynika z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach transponującej do prawa polskiego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, str. 3).

W projekcie rozporządzenia określono 14 dniowy termin wejścia w życie.

Aby zobaczyć projekt rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów, kliknij tutaj.

2018-02-13T13:45:24+01:00