Projekt o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Projekt o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Informujemy, że 19.09.2016r. Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19.08.2016.

Projekt ustawy wprowadza m.in. nałożenie obowiązkowej opłaty za wprowadzanie plastikowych toreb wydawanych w jednostkach handlu detalicznego oraz hurtowego, a także obowiązek ewidencji tych toreb przez placówki handlowe i ponoszenie opłaty recyklingowej z tytułu ich wprowadzania. Projektowane przepisy obejmą jedynie najcieńsze torby tj. o grubości materiału do 15 mikronów.

Planowane jest wydzielenie nowej grupy materiałowej – opakowania z pozostałych metali, z czym wiąże się konieczność prowadzenia ewidencji opakowań oraz obowiązkek odzysku i recyklingu.

Projekt zakłada również szereg zmian dotyczących uściślenia definicji oraz zasad rozliczenia i potwierdzenia wykonanego obowiązku odzysku i recyklingu.

W chwili obecnej ustawa została przekazana do zaopiniowania.

Sam projekt ustawy oraz tok prac legislacyjnych znajdziecie Państwo na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290004/katalog/12379546#12379546.

2023-12-11T11:21:11+01:00