2015-2016

2015-2016 2018-03-13T13:18:20+01:00

17 lutego 2016 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Dz.U. 2016 poz. 182. Rozporządzenie to wprowadziło nowe sprawozdanie, które zastąpi dotychczasowe sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 oraz OŚ-OP1.

Nowy wzór sprawozdania obowiązuje od 17 lutego 2016 r. Oznacza to, iż sprawozdanie dotyczące roku 2015 złożymy już na nowym wzorze do dnia 15 marca 2016 r.

Kogo dotyczy?

 • wytwarzających opakowania
 • importujących opakowania lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań
 • eksportujących opakowania lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań
 • wprowadzający produkty w opakowaniach
 • eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach

Sprawozdanie składa się z następujących elementów:

 1. Masa wytworzonych opakowań
 2. Masa przywiezionych z zagranicy opakowań
 3. Masa wywiezionych za granicę opakowań
 4. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
 5. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach
 6. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach
 7. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po tych opakowaniach oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach
 8. Informacje o masie i rodzaju odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii
 9. Informacje o wysokości należnej opłaty produktowej
 10. Informacja o sposobie wykonania przez wprowadzającego w opakowaniach obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszt
 11. Informacja o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszty

Jeśli chcą Państwo zlecić nam wykonanie tego sprawozdania, zapraszamy do kontaktu.