Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – Lekcje Ekologiczne – Działania edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2018/Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – Lekcje Ekologiczne – Działania edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL

PRZEDSIĘBIORCA: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU: Lekcje Ekologiczne – Działania edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL

Dzieci i młodzież z placówek oświatowych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w ramach zadania „Działania edukacyjne  w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL” miały możliwość uczestnictwa w lekcjach ekologicznych.

Podstawowym celem lekcji edukacji ekologicznej było uwrażliwienie dzieci  i młodzieży na zasady prawidłowej segregacji odpadów zgodnie ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów. ZKGZL promował zasadę 3R „Reduce, Reuse, Recycling” czyli „Ograniczajmy produkcję odpadów – Używajmy wielokrotnie – Odzyskujmy”, gdyż edukacja ekologiczna od najmłodszych lat ma na celu tworzenie i wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań i postaw wobec otaczającego środowiska.

Ponadto w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej odbyły się warsztaty ekologiczne. W sali konferencyjnej Zakładu odbyły się zajęcia prowadzone przez pracowników Biura ZKGZL. Podczas prezentacji multimedialnej pt. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” młodzież miała okazję zapoznać się ze szczegółowymi zasadami Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów; poznać piramidę postępowania z odpadami oraz zapoznać się z cyklem życia produktów.

Zasady konkursu

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

 

2023-12-01T13:23:08+01:00