Związek Gmin Regionu Płockiego – Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2018/Związek Gmin Regionu Płockiego – Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów

PRZEDSIĘBIORCA: Związek Gmin Regionu Płockiego

NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU: Program aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów

Związek Gmin Regionu Płockiego w 2018 roku zakończył realizację kolejnej edycji warsztatów ekologicznych pn. ,,Tropiciele odpadów” prowadzonych w ramach ,,Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów”, skierowanych do dzieci i młodzieży z  przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się na terenie Miasta Płocka.

Od września do października 2018 r. zostało zorganizowanych 28 jednodniowych warsztatów plenerowych, odbywających się na  dwóch różnych trasach edukacyjnych, do Nadleśnictwa Łąck oraz do Rezerwatu przyrody Sikórz na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, do wyboru przez placówkę oświatową.

Pierwszym punktem każdego warsztatu była wizyta w Zakładzie Produkcyjnym w Kobiernikach należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Płocku.

Kolejną istotną częścią warsztatów było zwiedzanie z  przewodnikiem – ekologiem wybranego przez placówkę obszaru. Podczas pieszych wędrówek po ścieżkach edukacyjnych uczestnicy mieli bezpośredni kontakt z naturą, poznali różnego rodzaju roślinność, zwierzynę i owady zamieszkujące te tereny.

Ostatnim punktem warsztatów były zabawy oraz doświadczenia chemiczne, dzięki którym usystematyzowano wiedzę dotyczącą segregowania odpadów, jak również kształtowano w uczestnikach odpowiedzialność za ich postępowanie wobec otaczającego środowiska.

Z powodu dużego zainteresowania warsztatami ekologicznymi ,,Tropiciele odpadów”, w miesiącu listopad 2018 roku zostało zorganizowanych dodatkowo 12 warsztatów stacjonarnych, które odbywały się w placówkach oświatowych. Uczestnicy warsztatów poznali różnicę jaka jest pomiędzy ekologią a ochroną środowiska oraz prawidłowe zasady segregacji odpadów.

 

Zasady konkursu

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

 

2023-12-01T11:33:24+01:00