DZIAŁANIA EDUKACYJNE W 2012 ROKU

Jesteś tutaj:Strona główna/Działania Edukacyjne/DZIAŁANIA EDUKACYJNE W 2012 ROKU

29 lutego 2012, Fundacja Korporacyjna Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. powołała do życia Fundację Korporacyjną Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl (w skrócie Fundacja Eko Cykl), która nabyła mocy prawnej z dniem 29.02.2012 roku. Celem działania fundacji jest rozwój społeczeństwa ekologicznego oraz realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. Priorytet to prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, m.in. na temat selektywnej zbiórki odpadów, a także realizowanie działalności charytatywnej, pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej i zgromadzenie wokół idei realizowanych przez Fundację jak największej liczby uczniów, studentów, naukowców, ekologów oraz osób działających na rzecz ochrony środowiska. Działalność Fundacji będzie realizowana między innymi poprzez udzielanie wsparcia istotnym projektom i inicjatywom, udzielanie stypendiów i nagród, propagowanie pozytywnych wzorców i postaw, a także akcje społeczne i współpracę z władzami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

14-15 marca 2012, Targi Packaking Innovations, Warszawa

14-go i 15-go marca Warszawa stała się prawdziwym centrum opakowań oraz areną wymiany doświadczeń dla ekspertów nie tylko z Polski, ale i ze świata. Czwartą edycję targów nowych rozwiązań w branży opakowań Packaging Innovations odwiedziło ponad 2,5 tysiąca zwiedzających z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy, Węgier, Izraela czy Arabii Saudyjskiej. Mogli oni zapoznać się z produktami i rozwiązaniami oferowanymi przez 131 wystawców. W międzynarodowym gronie rozmawiano o nowościach obecnych na rynku opakowań, możliwościach nadruku oraz innowacyjnych koncepcjach podnoszących komfort użytkowania produktów oraz zwiększających ich bezpieczeństwo. Poruszano tematykę aspektów technicznych, jak i tych związanych z projektowaniem opakowań i ich wykorzystaniem w procesie kształtowania wizerunku marki. Ze sporym zainteresowaniem spotkała się także nowoutworzona strefa LOGISPACK, czyli opakowania logistyczne i ochronne. Firma Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. jako ekspert w dziedzinie także wzięła udział w targach. To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz współpracy, ale także możliwość edukacji ekologicznej przedsiębiorców.

23 kwietnia 2012, Gala Finałowa ART OF PACKAGING, Poznań

Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. została partnerem konkursu ART OF PACKAGING – Perły wśród Opakowań. To VII. edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepsze opakowanie roku. Jego ideą jest promowanie innowacyjności, kreatywności oraz konkurencyjności polskich opakowań na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. „Perły” są wyławiane zarówno wśród młodych artystów, projektantów, studentów i absolwentów uczelni – w ramach ART OF PACKAGING DEBIUTY, jak i profesjonalnych znawców sektora przemysłu opakowaniowego, projektantów, producentów, właścicieli marek – w ramach ART OF PACKAGING PROFESSIONAL. Wszystkie opakowania w kategorii Professional podlegały dodatkowej ocenie ekologicznej. W tym celu firma Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. przeprowadziła audyt jurorski w kategorii Opakowanie EKO. Oceny dokonywano pod kątem: zużycia surowców, przydatności do odzysku i recyklingu, sposobu prezentacji ekologiczności na opakowaniu, minimalizacji w transporcie po zużyciu, preferowania opakowań z surowców wtórnych. Laureatem został Mieszko Polański, studenta Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, oraz jego projekt EKO wieszak – Opakowanie na t-shirt.

kwiecień/maj 2012, Edukacja w placówkach oświatowych

Z edukacją ekologiczną dla najmłodszych Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A udała się do warszawskich przedszkoli: Przedszkole 156 oraz Przedszkole 154 „Pod Wesołą Truskaweczką”. W zajęciach brały udział nawet 3-latki. Oglądano film edukacyjny, zaproponowano zabawy ruchowe z szarfami w kolorach recyklingu, pokaz segregacji surowców wtórnych. Podczas pogadanek okazało się, że dzieci wiedzą, co to są odpady, segregacja, a nawet recykling. Niektóre już od dawna oddzielają z rodzicami szkło, papier, plastik i metale. Mamy nadzieję, że nadal będą wspierać dorosłych w prawidłowej gospodarce odpadami w swoich domach.

maj 2012, Europa efektywna surowcowo

Unijny plan dotyczący efektywnej gospodarki surowcowej został przypieczętowany prawnie uchwałą Parlamentu Europejskiego z dn. 24 maja 2012. Uchwała przeszła olbrzymią większością 479 głosów (wobec 66 głosów sprzeciwu i 63 – wstrzymania). Jest to kolejny krok w stronę rozwoju „zielonej gospodarki” na Starym Kontynencie. „Wdrożenie ustaleń mojego raportu przyczyni się do wzrostu gospodarczego, stworzenia nowych miejsc pracy i ochrony środowiska naturalnego”, mówi Gerben-Jan Gerbrandy z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego w PE. „Konieczna jest zmiana postaw w Europie, gdzie zasoby naturalne są na wyczerpaniu. Ta zmiana musi dokonać się szybko. To już nie są „zielone marzenia”, ale prawdziwa konieczność”, dodaje Karl-Heinz Florenz, deputowany do PE z ramienia Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Ważnym punktem raportu jest deklaracja stopniowej eliminacji składowania odpadów na wysypiskach i zwiększania poziomów odzysku i recyklingu. Członkowie PE ponaglają tym samym Komisję Europejską do rewizji planowanych na 2020 założeń. Raport nawołuje również do powołania grupy ekspertów ds. eksploatacji zasobów w trzech kluczowych obszarach: żywności, budownictwa mieszkaniowego i transportu w celu stworzenia efektywnych planów działania. Raport przekonuje także o konieczności przeniesienia ciężaru opodatkowania ze sfery zatrudnienia na zasoby środowiskowe, aby umocnić rynek surowców wtórnych.

Obniżenie stawek podatkowych na określone surowce wtórne, takie jak plastik, metal czy papier z recyklingu, stanowiłoby zachętę dla przedsiębiorców do wdrażania proekologicznych rozwiązań. „Powinniśmy skoncentrować się na mądrych zasadach opodatkowania, by wzmóc inwestycje w obszarze „zielonej gospodarki”. Absolutnie uzasadniony byłby wzrost cen będących na wyczerpaniu surowców – dla ukazania ich realnej wartości – niższy powinien być natomiast koszt zatrudnienia, wobec dużej ilości potencjalnych pracowników”, stwierdza Bas Eickhout, rzecznik Europejskiej Partii Zielonych.

Wspieramy te działania. Promowaliśmy je podczas II oraz będziemy promować podczas III Konferencji Logistyka Odzysku. Także na stronie www.ekocykl.org.

kwiecień/czerwiec 2012, Edukacja w placówkach oświatowych, Warszawa

Eko Cykl Organizacja Odzysku udzieliła wsparcia merytorycznego oraz rzeczowego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena oraz Szkole Podstawowej nr 206 im. Władysława Reymonta. Pomoc ta pomogła w realizacji konkursów oraz gier i zabaw podczas pikniku rodzinnego.

19 czerwca 2012, II Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – jedyna w Polsce cykliczna konferencja o efektywności surowcowej

II edycja konferencji Logistyka Odzysku odbyła się 19 czerwca 2012 roku w miejscu niezwykłym, wręcz stworzonym do dyskusji na tematy ekologiczne – w Teatrze Stanisławowskim, w Starej Pomarańczarni na terenie Muzeum Łazienki Królewskie, które zarazem było współorganizatorem wydarzenia. Tematem wiodącym był „Zrównoważony łańcuch dostaw na drodze do społeczeństwa recyklingu”. Była to druga konferencja organizowana przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. poruszająca tematykę zrównoważonego zarządzania odpadami w sieciach dostaw, mająca na celu ukazanie realnych korzyści z zaangażowania przedsiębiorców w procesy odzysku i recyklingu, a zarazem ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko. Rangę wydarzenia podkreślały patronaty: Ministerstwa Gospodarki, m. st. Warszawy, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań i Polskiej Izby Opakowań. Opiekę merytoryczną objęła prof. nadzw. dr hab. Halina Brdulak. Szczególne znaczenie miało wystąpienie gościa specjalnego tegorocznej konferencji, Anthony’ego Sciarrotty, Dyrektora Działu Zwrotów w firmie Philips Consumer Lifestyle, USA. Duże zainteresowanie wzbudziły też prelekcje przedstawicieli IKEA, Titech i Centrum Utylizacji Opon. Konferencję zakończył koncert fortepianowy japońskiej pianistki Kayo Nishimizu, która zachwyciła słuchaczy wirtuozerskim wykonaniem utworów Fryderyka Chopina. Konferencja ukazała różne oblicza, wyzwania i znaczenie logistyki odzysku dla współczesnych przedsiębiorstw. Zaprezentowano logistyczne rozwiązania dla obsługi zwrotów i reklamacji, omówiono potrzebę zastępowania w produkcji surowców naturalnych surowcami wtórnymi i kształtowania odpowiedzialnych biznesów w każdym sektorze gospodarki. Uczestnicy konferencji uświadomili sobie także, jaką władzę nad odpadami ma konsument – jak oni sami mogą wpływać na jego decyzje i postępowanie. Dyskusje podczas spaceru w parku przeciągnęły się do wieczora – wiele wątpliwości zostało rozwianych, ale zrodziły się nowe pytania, na które odpowiedź przyniesie kolejna, III edycja konferencji Logistyka Odzysku, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2013 r.

II edycję Konferencji Logistyka Odzysku dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

19 czerwca 2012, Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo – cykliczny konkurs edukacyjny

Podczas II edycji Konferencji Logistyka Odzysku został ogłoszony konkurs Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo – I edycja. Celem konkursu jest propagowanie proekologicznych zachowań przedsiębiorców oraz wskazywanie negatywnych, niekorzystnych dla środowiska przykładów ich działań. Przedmiotem konkursu są projekty, przez które należy rozumieć produkt, usługę, wydarzenie. Przygotowano dwie kategorie: Eko-HIT i Eko-KICZ. Przedmiotem zgłoszenia do konkursu w kategorii I mogą być:

 1. produkty, które:
  • wykonane są z surowców wtórnych,
  • posiadają opakowania wielokrotnego użytku, biodegradowalne, przydatne do recyklingu,
  • są opakowane w najmniejszą możliwą masę opakowań,
  • ub w inny sposób nie szkodzą środowisku naturalnemu;
 2. usługi, które:
  • gwarantują odzysk surowców lub zmniejszenie ilości powstających odpadów,
  • lub w inny sposób nie szkodzą środowisku naturalnemu;
 3. wydarzenia takie jak:
  • akcje edukacyjne wśród konsumentów i pracowników,
  • segregacja odpadów na terenie przedsiębiorstwa i biura,
  • lub w inny sposób nie szkodzą środowisku naturalnemu;

Przedmiotem zgłoszenia do konkursu w kategorii II mogą być:

 1. produkty, które:
  • wykonane są z surowców nieodnawialnych,
  • są nadmiernie opakowane,
  • są nieprzydatne do recyklingu bądź ponownego użycia,
  • zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska i człowieka,
  • lub w inny sposób szkodzą środowisku naturalnemu;
 2. usługi i wydarzenia, które:
  • generują duże ilości odpadów,
  • nadmiernie wykorzystują ograniczone surowce naturalne,
  • lub w inny sposób szkodzą środowisku naturalnemu.

Zgłoszenia dokonywane są na www.facebook.com/efektywnysurowcowo lub na stronie www.efektywnysurowcowo.pl. Swoją propozycję należy przesłać w formie wiadomości, zawierającej opis oraz zdjęcie lub film. Propozycje na EKO-HIT zostaną przekazane Kapitule Konkursu, która wytypuje najbardziej proekologiczny produkt lub usługę. Zgłoszenie EKO-KICZu zostanie poddane głosowaniu na stronie konkursu. To internauci wybiorą najmniej ekologiczny produkt lub usługę. Zwycięska firma wybrana przez Kapitułę Konkursu otrzyma tytuł „Najefektywniejszego Surowcowo Przedsiębiorcy roku 2012„. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali Finałowej na Konferencji Logistyka Odzysku, 18 czerwca 2013 r.

4 sierpnia 2012, Edukacja ekologiczna podczas imprez plenerowych

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897). Jednym z licznych obowiązków, jakie nałożono na gminy, jest prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat nowego systemu gospodarki odpadami, który gmina musi wdrożyć. Sposobów na wywiązanie się z tego obowiązku może być wiele.

Samorządy terytorialne często organizują publiczne plenerowe imprezy okolicznościowe na swoim terenie. Takie wydarzenia gromadzą wokół siebie większość społeczności lokalnej. Najczęściej odbywają się w weekendy, dni wolne od pracy i szkoły. Mieszkańcy mają więc okazję choć przez chwilę wziąć udział w imprezie. Czasami są żywo zainteresowani tym, co się będzie działo i starają się aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach. Nieraz najzwyczajniej „zabijają czas”. W ten czy inny sposób nie są jednak obojętni na to, co dzieje się „na mieście”. Jest to więc idealna okazja, aby chociaż spróbować zainteresować uczestników tematem ochrony środowiska. Trzeba jednak to uczynić w sposób ciekawy, wciągając zainteresowanych tematem do „ekologicznej zabawy”. Impreza plenerowa składa się zazwyczaj z głównej części artystycznej, np. pokazów na scenie. Całość dopełniają tzw. punkty informacyjno-edukacyjne, prowadzone przez różnego rodzaju firmy lub organizacje. Na początku sierpnia 2012 r. – w oddalonych od siebie o ponad 300 km miastach Węgrowie oraz Fromborku – jeden z takich punktów przygotowała firma Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. Jej zadaniem było przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat gospodarki odpadami. W Węgrowie odbywały się Dni Węgrowa, a we Fromborku edukacja ekologiczna towarzyszyła otwarciu stadionu Orlik oraz nowego placu zabaw dla dzieci.

Plenerowa edukacja ekologiczna składała się z kilku elementów. Przeprowadzono cykl mini-warsztatów, podzielonych na 3 bloki tematyczne: 1. blok I – problemy związane z odpadami (definicja odpadów, dane statystyczne na temat ilości wytwarzanych odpadów, konsekwencje złego postępowania z odpadami); 2. blok II – piramida postępowania z odpadami (sposoby zapobiegania wytwarzaniu odpadów oraz ponownego ich użycia, recykling i odzysk odpadów, składowanie); 3. blok III – zasady prawidłowej segregacji odpadów. Aby zaktywizować słuchaczy, zainicjowano dyskusję na temat prawidłowej gospodarki odpadami, ich segregacji, konieczności jej stosowania oraz przybliżono uczestnikom pojęcie odpowiedzialnej konsumpcji, która generuje mniejszą ilość odpadów. Zorganizowano gry i zabawy dla dzieci takie jak: segregacja odpadów na czas, kalambury z hasłami na temat segregacji i recyklingu, warsztaty upcyklingu (czyli tworzenie z odpadów produktów użytkowych o wartości wyższej niż przetwarzane surowce wtórne), podczas których tworzono przydatne rzeczy z odpadów, np. lampiony ze słoików, portfele z kartonów, pompony z papieru z niszczarki, wazoniki z butelek. Atrakcją imprez plenerowych były gry planszowe związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem. Ich zaletą było to, że przygotowano je zgodnie ze sztuką upcyklingu. Stworzone zostały przez uczniów z różnego rodzaju odpadów i zgłoszone na jeden z konkursów organizowanych przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. Był to więc idealny przykład na to, że odpad nie musi kończyć na składowisku. Jest to cenny surowiec wtórny.

Dzieci miały także możliwość prezentacji swoich talentów plastycznych. Tematem przewodnim prac było ukazanie kontrastu między czystym a zanieczyszczonym środowiskiem. Dorosłym uczestnikom festynów wręczano ulotki informacyjno-edukacyjne oraz udzielano informacji, przede wszystkim na temat zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jakie obowiązki spoczywają na gminach oraz jakie niosą one konsekwencje dla mieszkańców.

Wydarzenia te miały charakter rozrywkowy. Było dużo ruchu, zabawy, śmiechu, kreatywnego myślenia. Każda czynność zmuszała do namysłu, zwrócenia uwagi na problem związany z odpadami oraz zanieczyszczeniem środowiska. Nauka poprzez zabawę na długo pozostaje w pamięci, a to jest w tym wszystkim najważniejsze.

10 września 2012, Edukacja wśród przedsiębiorców, przykład Tchibo

W ramach Zielonego Tygodnia, organizowanego przez firmę Tchibo, pracownikom zostały wręczone materiały informacyjno-edukacyjne naszego autorstwa: ulotki, film edukacyjny dla najmłodszych, film edukacyjny dla dorosłych oraz plakaty.

lipiec/październik 2012, Edukacja ekologiczna – dobre praktyki

Wspieramy firmę M&M Consulting w działaniach edukacyjnych. Ważna jest celowość edukacji ekologicznej, prowadzenie jej różnymi metodami i środkami, dobranymi do odpowiedniej grupy docelowej. Pomogliśmy w wysyłce ofert do gmin z przykładowymi działaniami edukacyjnymi, bazując na naszym 11-letnim doświadczeniu. Pokazaliśmy dobre praktyki podczas szkolenia na temat edukacji ekologicznej dla przedstawicieli gmin z województwa dolnośląskiego w Zgorzelcu.

5 listopada 2012, EDUCON – nagradzamy za ochronę środowiska

Stały wzrost liczby klientów Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. oznacza, że wciąż przybywa firm, które dostrzegają potrzebę działań odpowiedzialnych społecznie. Każda decyzja o podjęciu współpracy z Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. to również decyzja o tym, jaki wpływ będzie miała kolejna firma na środowisko naturalne. Jesteśmy dumni z naszych klientów, dlatego postanowiliśmy nagrodzić ich proekologiczne działania i zostaliśmy partnerem pierwszego programu sprzedaży premiowej oferowanego przez firmę doradczą z zakresu ochrony środowiska. Program EDUCON polega na zdobywaniu punktów, które można wymieniać na atrakcyjne, ekologiczne nagrody. Każdy, kto podejmie współpracę z Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., przystąpi do programu, a każda zakupiona usługa zostanie nagrodzona odpowiednią liczbą punktów. Teraz każda transakcja to podwójna korzyść dla firmy!

20-23 listopada 2012, Targi POLEKO, Poznań

Targi POLEKO są największymi targami ochrony środowiska w Polsce oraz liderem wśród targów w Europie. W dniach 20-23 listopada 2012 r. odbyła się ich kolejna edycja, a wraz z nią liczne konferencje, seminaria i wystawy. Preludium dla targów był Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Z obu wydarzeń przedstawiamy relację. Tradycyjnie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO poprzedził odbywający się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich – Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Na tych wydarzeniach nie zabrakło również Eko Cykl Organizacją Odzysku S.A. Kongres odbył się w dniach 19-20 listopada 2012 r. i była to jego XVI edycja. Zgromadził około pięciuset uczestników. Firma brała również udział w XIV ekspozycję Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2012, które potrwały do 23 listopada. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Środowiska.

Podczas POLEKO odbyły się liczne darmowe branżowe konferencje i seminaria m.in. trwające przez 3 dni Forum Czystej Energii – które od 12 lat towarzyszy targom POLEKO, II Forum Dyskusyjne Ekoodpowiedzialność Polskiego Biznesu, które odbyło się pod hasłem „Zielone Standardy w zarządzaniu i komunikacji – EMAS i wytyczne w zakresie CSR”. W trakcie Forum Recyklingu poruszono m.in. temat nowych regulacji, standardów jakości oraz kosztów przy zbiórce, odzysku i recyklingu odpadów. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2012 były doskonałą okazją do zdobycia wiedzy w zakresie ochrony środowiska i wymiany doświadczeń, a także nawiązania nowych kontaktów branżowych. Kolejna jubileuszowa edycja targów odbędzie się w październiku 2013 r.

Poza tym, jak co roku, prowadzimy edukację ekologiczną na łamach prasy: Logistyka Odzysku, Odpady i Środowisko, Recykling, Packaging. Współtworzymy czasopisma logistyczne dla wszystkich grup wiekowych: MiniLO&Aniela, Logistyka Odzysku, SeniorLO 50+.

2023-04-04T14:14:37+02:00