Prezes zarządu Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. została wybrana członkiem Rady Nadzorczej

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Prezes zarządu Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. została wybrana członkiem Rady Nadzorczej

W dniu 9 grudnia 2012 roku na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiej Izby Gospodarki Odpadami prezes zarządu Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. została wybrana członkiem Rady Nadzorczej.

W Radzie Nadzorczej zasiadają przedstawiciele największych firm sektora między innymi: WPO Alba S.A., Remondis Sp. z o.o., Sita Polska Sp. z o.o., TEW Polska Sp. z o.o. (Centrala Grupy Toensmeier), Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia w tak trudnym dla sektora gospodarki odpadami komunalnymi okresie – zmiana przepisów wymusza na nas wszystkich wiele pracy nad budowaniem systemu według nowych reguł, szczególnie dotyczyć to będzie nowowybranego składu rady.

2023-12-01T12:07:57+01:00