Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Patronem VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności, Aktualności VII KLO - opakowania/Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Patronem VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania

Patroni Krajowe Forum Zakładów Oczyszczania MiastDo grona Patronów VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania dołączyło Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast (KFDZOM).

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1992 roku w Zielonej Górze.

Członkami – założycielami stowarzyszenia byli dyrektorzy 38-miu zakładów oczyszczania z ówczesnych miast wojewódzkich. Aktualnie w szeregach stowarzyszenia zrzeszonych jest 162 członków zwyczajnych (dyrektorzy, zastępcy dyrektorów firm) i 105 członków wspierających – największe, praktycznie wszystkie liczące się w Polsce firmy oczyszczania miast i gospodarki odpadami, obejmujące swymi usługami około 75% rynku krajowego.

Członkami wspierającymi Forum są firmy o różnych formach własności poczynając od przedsiębiorstw państwowych poprzez zakłady budżetowe, spółki gmin, po spółki prawa handlowego z kapitałem polskim, mieszanym i 100% kapitałem zagranicznym.

Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z około 120-toma firmami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz branży odpadowej. Statutowym celem stowarzyszenia jest integrowanie branży oczyszczania miast i gospodarki odpadami, działania na rzecz przepływu informacji o funkcjonowaniu firm działających w różnych systemach prawnych, promowanie i upowszechnianie nowych, wzorcowych, sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych, stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie oczyszczania miast, gospodarki odpadami, zagospodarowania odpadów surowcowych, ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Ważnym zadaniem Krajowego Forum Dyrektorów jest również tworzenie specjalistycznej, branżowej, doradczo-opiniodawczej reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych.

 

2023-12-01T11:05:48+01:00