Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami – MZM-GO NA RZECZ ZASOBOOSZCZĘDNOŚCI

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2018/Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami – MZM-GO NA RZECZ ZASOBOOSZCZĘDNOŚCI

PRZEDSIĘBIORCA: Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami

NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU: MZM-GO NA RZECZ ZASOBOOSZCZĘDNOŚCI

Działania na rzecz zasobooszczędności były podzielone na następujące poddziałania:

Projekt „Wpływ zintensyfikowanej edukacji i zaopatrzenia mieszkańców Osiedla Mieszkaniowego  Polamowiec w Giżycku w worki biodegradowalne na jakość i ilość odbieranej frakcji biodegradowalnej” – eksperyment Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

Nowatorski w skali Mazur projekt został uruchomiony 1 września 2018 r. i trwa do dziś. Jest realizowany przy udziale blisko 963 mieszkańców budynków wielorodzinnych zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Polamowiec” w Giżycku. Każda rodzina otrzymała zestaw ułatwiający prawidłowe wydzielanie frakcji bio – pojemnik, pakiet worków kompostowalnych oraz materiały edukacyjne na temat kluczowej roli, jaką odgrywa prawidłowa segregacja odpadów, ze szczególnym akcentem na prawidłowe wydzielanie frakcji bio dla efektywnego wyodrębniania wysokiej jakości surowców wtórnych przez ZUOK Spytkowo. W ramach pierwszego etapu działań projektowych po stronie MZMGO było przekazanie kompletu około 963 wiaderek na odpady bio, około 28 000 worków biodegradowalnych, 8 tablic informacyjnych oraz materiałów edukacyjnych. Spółdzielnia przekazała zestawy mieszkańcom. Ponadto na terenie spółdzielni od wiosny 2018 r. budowane były wiaty na odpady. Estetyczne, zadaszone konstrukcje izolują kontenery do gromadzenia odpadów od otoczenia osiedla.

– „Jesień życia bezśmieciowa” – projekt realizowany we współpracy z mazurskimi uniwersytetami trzeciego wieku. Potrzeba ścisłej współpracy z aktywnymi seniorami. Zasięg – północna cześć regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Efekt kaskadowy – seniorzy dzielą się umiejętnościami z rodziną i znajomymi. W przyszłości zamierzamy zaangażować uczestników do aktywnych działań edukacyjnych na rzecz mieszkańców (wolontariat).

Wdrożenie nowej segregacji odpadów na terenie MZM-GO – jako sposób na uzyskanie surowców lepszej jakości. Wcielanie mody na ograniczanie ilości produkowanych odpadów. Powód – realizacja ministerialnego rozporządzenia, potrzeba spełnienia unijnych poziomów odzysku.  Efekt – lepsze surowce, więcej papieru, szkła oraz odpadów bio.

Wieloletnie i wielokierunkowe działania edukacyjne w ZUOK Spytkowo Powód – znajomość specyfiki i funkcji zakładu pomaga zrozumieć, dlaczego warto być zasobooszczędnym. Efekt kaskadowy – współpraca z różnymi grupami społecznymi/ budowanie dobrych relacji z mieszkańcami sprzyja kształtowaniu postawy charakteryzującej się mądrymi decyzjami konsumenckimi. Zasięg – północna cześć regionu Wielkich Jezior Mazurskich, współpraca z rosyjskim Czerniachowskiem oraz ornitologami badającymi składowiska z Białorusi.

Mazurskie Warsztaty Komunalne „Reko-Eko” w ZUOK Spytkowo  Prowadzone od 2015 roku, uczą segregacji, poszanowania zasobów Ziemi. Zasięg – północna cześć regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Będą kontynuowane  w przyszłym roku. Efekt kaskadowy – dzieci przekazują rodzicom wiedzę zdobytą na warsztatach Reko- Eko.

– X Mazurski Festyn Ekologiczny „Eko-Logika” – potrzeba przekonania mieszkańców co do słuszności  budowy ZUOK Spytkowo. Obecnie – kształtowanie świadomości ekologicznej na temat ochrony zasobów, recyklingu i segregacji odpadów. Zasięg -północna cześć regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Efekt kaskadowy – nasze działania edukacyjne na terenie poszczególnych gmin, gdzie realizujemy festyn, często w kolejnych latach kontynuują szkoły, przedszkola i ośrodki kultury.

– Kwartalnik Błękitne Mazury Powód – ekonomiczny sposób na dotarcie do mieszkańców z informacją oraz edukacją. Zasięg -północna cześć regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Wydajemy go od 5 lat. Dystrybucja w szkołach i przedszkolach. Ze względu na wysoką skuteczność takiego działania, w przyszłości zamierzamy kontynuować zadanie (kwartalnik ulega właśnie przeobrażeniu w gazetę dla dzieci). Dodatkowo z informacją docieramy poprzez stronę internetową oraz profil na fb.

–  Konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli „Rady na odpady” Cel – edukacja ekologiczna i rozwijanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży z terenu MZM-GO. Prace żyją swoim życiem – są wykorzystywane w publikacjach edukacyjnych, wystawiane, stanowią wzorzec do projektowania materiałów edukacyjnych MZM-GO.

–  Nowym działaniem było też wyróżnienie przedsiębiorców wzorowo segregujących odpady – w każdej z 12 gmin tworzących MZM-GO wybraliśmy w roku 2018 takiego wzorcowego biznesmena, który rzetelnie oddziela surowce i działa na rzecz ograniczenia  wytwarzania śmieci, które nie nadają się do recyklingu. Wręczenie nagród i statuetek zaplanowaliśmy na maj br. Będzie kontynuacja.

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami

Zasady konkursu

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

 

2023-12-01T11:28:17+01:00