ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Działania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz edukacją ekologiczną społeczeństwa

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2018/ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Działania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz edukacją ekologiczną społeczeństwa

PRZEDSIĘBIORCA: ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU: Działania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz edukacją ekologiczną społeczeństwa

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” funkcjonuje od 2003 r. Porozumienie międzygminne obejmuje aktualnie 18 gmin.

Spółka zarządza Zakładem Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Witaszyczkach, który jest największą instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce. Nowoczesność zakładu polega przede wszystkim na nieszablonowych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Hala sortowni jest wyposażona w dużą ilość urządzeń fotooptycznych do sortowania odpadów. Zastosowanie najlepszych i najnowocześniejszych urządzeń pozwala przetwarzać bardzo duży strumień  odpadów zmieszanych – 75  000 Mg/rok .

Frakcja podsitowa trafia do fermentacji suchej, dzięki czemu produkuje się dużą ilość biogazu , która zostaje przetworzona na energię cieplną i elektryczną.

Zakład staje się samodzielny energetycznie. Nie zużywa cennych surowców nieodnawialnych. Posiada także certyfikat  na polepszacz glebowy o nazwie „Terrawit”, powstający z odpadów zielonych, selektywnie zebranych. Może być stosowany w rolnictwie i w warzywnictwie.

Po rozbudowie obiekty wchodzące w skład ZGO zostały zlokalizowane na obszarze około 34 ha. Wielkopolskie Centrum Recyklingu zarządza także 5 Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w miejscowościach: Jarocin, Borek Wielkopolski, Piaski, Śrem oraz Kórnik.

Działania w liczbach:

– Systemem gospodarowania odpadami obsługiwanym  przez ZGO Jarocin jest dziś objęte ponad 270 tys. mieszkańców (w roku 2003  liczba ta wynosiła 45 tys.),

– Dzięki zastosowanej technologii odpady zmieszane rozdzielane są na 17 frakcji,

– Dzięki  modułowi fermentacji i zastosowaniu technologii, jedynej takiej w Wielkopolsce z 1 tony  odpadów uzyskujemy się ok. 180 m3  biogazu.

Działania edukacyjne

Spółka prowadzi m.in. konkursy dla dzieci i młodzieży: Poszukiwacze zaginionych odpadów, Region czysty na 6 oraz Płyty CD zbierasz, nagrody odbierasz. Dodatkowo w ramach edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami, segregacji i recyklingu odpadów, istnieje możliwość zwiedzania Zakładu i zapoznania się z procesem zagospodarowywania odpadów komunalnych w instalacjach eksploatowanych na terenie ZGO.

Zasady konkursu

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

 

2023-12-01T11:05:00+01:00