Ogólnopolska kampania selektywnej zbiórki ZSEE “Zamień elektroOdpady Na Kulturalne Wypady (e-ZONKW)”

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT 2013/Ogólnopolska kampania selektywnej zbiórki ZSEE “Zamień elektroOdpady Na Kulturalne Wypady (e-ZONKW)”

Firma: Fundacja EkoRozwoju, http://www.recykling.org.pl

Celem kampanii jest aktywna edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki ZSEE oraz ograniczaniu konsumpcji coraz to nowych gadżetów elektronicznych (termin realizacji: 01.11.2012 – 30.06.2014). Od wiosny 2013 organizowane są dwudniowe akcje w wybranych miastach Polski złożonych z Festynu Zielonego Kina oraz akcji e-ZONKW. Festyn Zielonego Kina to kino napędzane energią z rowerów wyświetlające filmy o ciemnej stronie elektroodpadów (np. wykorzystanie krajów tzw. Globalnego Południa do składowania ZSEE) oraz nowatorskie rozwiązania na składowanie i odzysk cennych surowców z elektroodpadów w dużych miastach.

Ogólnopolska kampania selektywnej zbiórki ZSEE

Źródło: www.recykling.org.pl

W ramach Festynu prowadzone są także plenerowe warsztaty dla dzieci z lokalnych szkół. Akcja e-ZONKW to akcja wymiany zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) na bilety do placówek kultury (również fizycznej) w danym mieście. W 2013 r. kampania została przeprowadzona w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Wrocławiu i Zielonej Górze, zaś w 2014 r. odbędzie się w Krakowie, Opolu, Toruniu i Warszawie.

2023-12-01T11:26:28+01:00