OPAKI po nowemu

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/OPAKI po nowemu

Opaki po nowemuUchwalona 13 czerwca 2013 roku ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863) to kolejny etap zmian w prawodawstwie dotyczącym ochrony środowiska. Wymienionym aktem prawnym, a także ustawą o odpadach uchwaloną 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) zmienione zostały zasady dotyczące składania sprawozdań związanych m.in. z opakowaniami.

Dla przypomnienia – sprawozdania te składać powinien każdy, kto wytwarza opakowania (OPAK-1), każdy kto przywozi puste opakowania zza granicy (OPAK-2) oraz każdy kto wywozi puste opakowania lub opakowania z produktem poza terytorium kraju (OPAK-3).

Zgodnie z nowymi przepisami informacje te nadal będzie trzeba sprawozdawać, jednak będzie to robiła w imieniu przedsiębiorcy organizacja odzysku opakowań, która przejęła obowiązek odzysku i recyklingu opakowań od tego przedsiębiorcy. W związku z tym przedsiębiorca na początku każdego roku kalendarzowego będzie zobowiązany do podania informacji odnośnie gospodarki opakowaniami, tak by organizacja odzysku opakowań mogła te dane zamieścić w sprawozdaniu.

W związku z obowiązującymi przepisami przejściowymi za rok 2014 przedsiębiorca sprawozdania OPAK składa, po raz ostatni, samodzielnie. Sprawozdanie informujące o gospodarowaniu opakowaniami w imieniu przedsiębiorców, organizacja odzysku opakowań po raz pierwszy złoży w 2016 roku za rok 2015.

2018-02-28T15:46:06+01:00