Opakowania i recykling

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT 2014/Opakowania i recykling

Firma: Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.

W firmie Coca-Cola opakowania nie są postrzegane jako odpady, ale jako cenny surowiec. Celem firmy jest stworzenie obiegu zamkniętego opakowań i przetwarzanie zużytych na nowe. Zmniejszanie ilości odpadów opakowaniowych odbywa się poprzez zwiększanie efektywności produkcji i stosowanie segregacji. Coca-Cola inwestuje w technologie i systemy odzysku zużytych opakowań.

Źródło: www.cocacola.com.pl/

Zmniejszanie wagi opakowań – zmniejszanie ilości materiału wykorzystywanego na opakowania.

Zastosowanie opakowań z recyklingu – projektowanie opakowań w taki sposób, aby można je było poddawać recyklingowi, wspieranie programów, które umożliwiają odzyskiwanie surowców wtórnych i ich ponowne przetwarzanie.

Promowanie recyklingu – promocja i edukacja na temat recyklingu podczas organzowanych i sponsorowanych imprez masowych.

Opakowania i recykling 2

Źródło: www.cocacola.com.pl/

2017-11-15T15:53:56+01:00