Pokazy iluzjonistyczne „Magia recyklingu” i warsztaty „Zawód? RECYKLER!” w województwie wielkopolskim – podsumowanie

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Pokazy iluzjonistyczne „Magia recyklingu” i warsztaty „Zawód? RECYKLER!” w województwie wielkopolskim – podsumowanie

30 listopada 2015 r. Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zakończyła przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu “Magia Recyklingu” i “Zawód? RECYKLER! – warsztaty podnoszące świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży i studentów na terenie województwa wielkopolskiego”. Miały one na celu propagowanie prawidłowej gospodarki odpadami opakowaniowymi, wielomateriałowymi oraz niebezpiecznymi.

Atrakcyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży

1. Warsztaty “Zawód RECYKLER” oraz iluzjonistyczne warsztaty “Magia Recyklingu”

Warsztaty “Zawód RECYKLER” dotyczyły systemu gospodarowania odpadami (z uwzględnieniem procesów odzysku i recyklingu odpadów) funkcjonującego w Polsce (a szczególnie w Wielkopolsce). Omówione zostały podstawowe przepisy obowiązujące w zakresie gospodarki odpadami oraz plany ich zmian, zakładające znaczne podniesienie ilości odpadów poddawanych recyklingowi w naszym kraju. Łącznie w warsztatach wzięło udział 299 studentów. Dodatkowo słuchaczami okazali się również 35 uczniów z Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie.

W ramach dofinansowania na terenie Wielkopolski przeprowadzono 9 spotkań:

  • 26 października – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 1
  • 27 października – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • 3 listopada – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  • 3 listopada – Politechnika Poznańska w Poznaniu
  • 9 listopada – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • 16 listopada – Zespół Szkół Ochrony Środowiska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie) w Lesznie
  • 17 listopada – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • 17 listopada – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • 23 listopada – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Warsztaty iluzjonistyczne “Magia Recyklingu” dotyczyły także tematyki systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi, funkcjonującego w Polsce (w tym Wielkopolsce). Podczas warsztatów pokazywane były iluzjonistyczne scenki, tematycznie nawiązujące do gospodarki odpadami, w szczególności rodzaje odpadów, zasady segregacji (głównie w województwie wielkopolskim).

Zajęcia zostały przeprowadzone 27.11.2015 r. w Zespole Szkół w Dąbiu oraz Przedszkolu Miejskim w Dąbiu. Głównym celem warsztatów było atrakcyjne przekazanie dzieciom i młodzieży treści związanych z odpadami. Efektami działania było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz pokazanie, że poprzez dobrą zabawę można nauczyć się ciekawych treści, a temat odpadów może być interesujący. Warsztaty łącznie obejrzało 262 uczestników (244 uczniów, 15 nauczycieli oraz 3 pracowników niepedagogicznych).

Pokazy iluzjonistyczne "Magia recyklingu"

Pokazy iluzjonistyczne "Magia recyklingu"

Fot.: występ iluzjonisty podczas warsztatu “Magia Recyklingu” w Zespole Szkół w Dąbiu (27.10.2015 r.)

2. Konkurs dla studentów

Studentów uczestniczących w warsztatach “Zawód? RECYKLER!” zaproszono do udziału w konkursie “Dlaczego warto segregować odpady?” Konkurs został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Konkurs miał charakter edukacyjny z zakresu ochrony środowiska, a jego celem było poszerzenie wiedzy na temat segregacji odpadów. Zadanie konkursowe polegało na nagraniu filmu, w którym zadano lokalnej społeczności, znajomym, rodzinie itp. pytanie „Dlaczego warto segregować odpady?”. W dniu 30.11.2015 r. Komisja Konkursowa wyłoniła najlepszy film, którego autorem był p. Jarosław Nowicki, koordynator Studenckiego Koła Naukowego „Logistyka” Politechniki Poznańskiej oraz wyróżniła film autorstwa p. Adama Dudziaka przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego „Corlog” z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Komisja Konkursowa w wyborze pracy kierowała się walorami edukacyjnymi, poprawnością merytoryczną, pomysłowością oraz kreatywnością w ujęciu tematu. Zwycięskie nagranie można obejrzeć na klikając poniżej.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl

Warsztaty "Zawód? Recykler!"

Fot.: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Warsztaty "Zawód? Recykler!"

Fot.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

2023-12-01T11:10:20+01:00