EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2018

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2018

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej – Lekcje Ekologiczne – Działania edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie ZKGZL

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Działania na rzecz edukacji ekologicznej mieszkańców Ostrołęki oraz poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Ostrołęce

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego – Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy