Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok – Gmina Dąbrowa Górnicza

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności, Aktualności PES, EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2017/Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok – Gmina Dąbrowa Górnicza

Efekty, aspekty i walory wdrożonego rozwiązania:

Efekty polegające na zwiększeniu ilości czy zakresu dostarczanych usług (np. wzrost ilości, jakości, pojawienie się nowych typów usług, osiągnięte oszczędności), w tym:

Efekty polegające na poprawie jakości świadczonych usług:

  • wzrost liczby gospodarstw domowych objętych selektywną zbiórką odpadów;
  • wzrost ilości odpadów objętych programem selektywnej zbiórki;
  • zmniejszenie ilości nieposegregowanych odpadów komunalnych trafiających w sposób niekontrolowany do środowiska;
  • wzrost ilości odpadów przekazanych do odzysku;
  • promocja zachowań proekologicznych.

Efekty polegające na zwiększeniu dostępności usług w sensie fizycznym lub kosztowym:

GPZON - Gminny Punkt Zbiórki Odpadów NiebezpiecznychWzrost dostępności usługi związanej z możliwości segregacji odpadów komunalnych poprzez budowę trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów GCZO) i jednego Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), które zwiększyły zakres możliwości bezpiecznego oddania zebranych odpadów niebezpiecznych wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W GCZO i GPZON mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą bezpłatnie pozostawić odpady niebezpieczne wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych w ilościach wskazujących na ich wytworzenie w gospodarstwie domowym. GCZO są miejscem tymczasowego gromadzenia przyjmowanych odpadów przed ich transportem do GPZON a następnie przed ich ostatecznym zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pełnią także rolę punktów informacyjnych, w których mieszkańcy gminy mogą złożyć w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobrać worki na selektywną zbiórkę odpadów oraz uzyskać szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w Dąbrowie Górniczej.
Adresy przyjmowania i godziny funkcjonowania PSZOK-ów:

GPZON - Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

  1. ul. Główna 144B – od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 – system pracy dwuzmianowy.

Gminne Centra Zbiórki Odpadów (GCZO)

  1. Al. J. Piłsudskiego 28A – od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00 – system pracy dwuzmianowy.
  2. Al. Zwycięstwa 27B – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 – system pracy jednozmianowy.
  3. ul. Szałasowizna 7 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 – system pracy jednozmianowy.

Strona 1     Strona 3

Zasady konkursu Wytypuj

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

2018-05-07T13:52:27+00:00