Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok – Gmina Dąbrowa Górnicza

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności, Aktualności PES, EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2017/Od segregacji nie ma wakacji. Odwiedzić PSZOK – to dobry krok – Gmina Dąbrowa Górnicza

Perspektywy rozwoju projektu:

Gminne Centrum Zbiórki Odpadów dąbrowie GórniczejKolejnym etapem rozwoju projektu jest zaplanowana realizacja zadania p.n.: „Utworzenie punktów wymiany rzeczy używanych przy dwóch z EKO PUNKTÓW (PSZOK)” Zadanie jw. zostało wskazane do realizacji w POŚ 2017-2020 zgodnie z proponowanymi kierunkami działań w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022, jak również w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022. Jak wskazuje Kpgo 2022, zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE będącą kluczowym aktem prawa UE w dziedzinie gospodarki odpadami, dążeniem UE jest stworzenie „społeczeństwa recyklingu”, którego celem będzie „unikanie wytwarzania odpadów oraz wykorzystywanie odpadów jako zasobów”.

Oprócz stojącej najwyżej w hierarchii postępowania z odpadami kwestii zapobiegania ich powstawaniu, nie mniej istotne staje się ponowne wykorzystanie produktów. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest pierwszym elementem w hierarchii i stanowi najefektywniejsze i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Z kolei drugi poziom, jakim jest „ponowne wykorzystanie”, stanowi istotny element tej zasady, bowiem przedłuża konsumpcję produktu, a co za tym idzie – zapobiega powstawaniu odpadów. W tym kontekście produkt jest użytkowany ponownie do tego samego celu, dla którego został zaprojektowany. W proces ten doskonale wpisuje się – planowane zadanie przy PSZOK-ach – utworzenie punktów wymiany rzeczy używanych, które funkcjonują już w wielu krajach UE (w Polsce inicjatywa ta dopiero raczkuje).

Dąbrowa Górnicza jako gmina uczestnicząca poprzez swoich przedstawicieli w Regionalnej Sieci Konsultacyjnej ds. Gospodarki Odpadami, funkcjonującej w strukturach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, uczestniczy w posiedzeniach mających na celu wymianę doświadczeń i upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach, zatem skala projektu wykracza poza ramy lokalne i sprawia, że realizacja projektu jest korzystna dla społeczności gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków, Subregionu Centralnego oraz całego regionu.

Strona 1     Strona 2

Zasady konkursu Wytypuj

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa 

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

2018-05-07T13:52:27+00:00